Skalerbar løsning av medisinhåndtering for forskjellige behov

Medimi®Smart og Flex-systemet


 

Medimi®Smart Small

Mer tid til pleie og omsorg

Medimi®Smart Small er en ned-skalert versjon av løsningen. Dette innebærer at kommunen eller organisasjonen håndterer, pakker og leverer medisinen ut til omsorgsmottakeren.

 • Økt overholdelse gjennom automatisk medisin-dispensering og overvåkningsfunksjon i sanntid
 • Full sporbarhet per omsorgsmottaker
 

Medimi®Smart Medium

Effektiv medisinhåndtering

Medium er for dere som vil effektivisere, øke overholdelse og sporbarhet. Her gjøres pakking og distribusjon av en ekstern partner. Alle innsatser og tiltak logges og kan følges bakover i tid.

 • Økt overholdelse gjennom automatisk medisin-dispensering og overvåkningsfunksjon i sanntid
 • Full sporbarhet per omsorgsmottaker
 • Digital signering av medisin
 • Digital signering av innsatser og tiltak
 • Kostnadseffektivt
 • Enkel håndtering av legemidler
 • Økt overholdelse
 

Medimi®Smart Large

Totalløsning for intelligent medisinhåndtering

Med totalløsningen gjøres alt av Medimi. Løsningen vår integreres med omsorgssystemet, og vi sørger for at hele kjeden fra lege til omsorgsmottakeren tar medisinen forløper enkelt og effektivt.

 • Økt overholdelse gjennom automatisk medisin-dispensering og overvåkningsfunksjon i sanntid
 • Full sporbarhet per omsorgsmottaker
 • Digital signering av medisin
 • Overvåkningssentral for sentral overvåkning av omsorgsmottakere
 • Kostnadseffektivt
 • Enkel håndtering av legemidler
 • Integrert løsning til omsorgssystem
 • Full administrasjon av medisin og omsorgsmottakere

 

Medimi®Smart Small

Medimi®Smart Medium

Medimi®Smart Large

Automatisk medisin-dispensering

     

Overvåkning i sanntid

     

Full sporbarhet

     

Digital signering av piller

     

Digital signering av andre legemidler

     

Pakking på apotek

     

Levering til omsorgsmottaker

     

Full administrasjon av medisin og omsorgsmottakere

     

Full integrasjon med omsorgssystem

     

Sentral for overvåking av omsorgsmottakere