Medimis lösning för medicinhantering – fördelar

Medimi®Smart är framtagen för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal.

Så fungerar systemet med Medimi®Smart

Medimi®Smart dispenserar utifrån tidsscheman som baseras på läkarens ordination. Apotek eller omsorgspersonal packar kassetter med tabletter. Varje kassett förses med en unik informationsetikett, och placeras sedan i patientspecifika väskor för transport till vårdtagaren. Medimi®Smart öppnas med kod och kassetterna placeras i dispensern.

Medimi®Smart hämtar via Flex information om läkarens ordination i det övergripande vårdsystemet. Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och dagen därpå dispenseras tabletter enligt nya ordinationen.

I Medimi®Smart scannas etiketterna för att dispenserar rätt medicin i rätt dos i rätt tid. Medimi®Smart talar om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagarens trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin eller fel uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare.

Medimi®Smart talar även om när det är dags att ta läkemedel som inte är placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel.

Medimi Smart System
 

Förbättrad följsamhet för läkemedel hos vårdtagare

Medimi®Smart har en reliabilitet på 99,97%*. Vårdgivaren har i stort sett total kontroll på vårdtagarens medicinhantering. Medimi®Smart har en dokumenterad följsamhet för vårdtagaren på 99,26 %**. Detta skall sättas i perspektiv med att WHO konstaterar att i utvecklade länder, tar endast 50 procent av de patienter med kronisk sjukdom sin medicin på det sätt som läkaren föreskrivet*.

Medimis lösning är designad för att öka följsamheten av läkemedel. Detta åstadkoms med automatisk dispensering av medicin enligt recept. Detta är baserat på patenterad teknologi som hanterar medicinerna enskilt fram till doseringstillfället. Receptet: Tid och dos kommuniceras via integration direkt med vår dispenser Medimi®Smart som är placerad i hemmet hos vårdtagaren.

* Pressmeddelande, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, 27. januari 2020
** Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2019-2020
***Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares? April 2011;86(4):304-314

99,26%Följsamhet

99.97%Reliabilitet

 

Ökad effektivitet i hantering av läkemedel

Vårdtagare och vårdgivare kan gemensamt bestämma hur mycket assistans hen behöver för att hantera sina mediciner när man implementerar Medimi®Smart . Genom att Medimi®Smart  automatiskt dispenserar uppackad medicin rätt tid och rätt mängd kan i flera fall antalet besök reduceras med tid/kostnadsbesparings som resultat.

Ändringar i typ av medicin och dos är vanligt förekommande. Med Medimi®Smart kan ändring av recept ske i realtid och per distans. Detta till skillnad mot dospåssystem där personal måste åka ut och byta rullen omgående.

 Tack vare systemet så kan Medimi®Smart även hantera vid behovsmedicin och styra intaget av dem efter behov.

 

Varför välja MedimiSmart före dospåsar?

MedimiSmart hanterar, till skillnad från dospåsar, medicinen åtskilt fram till doseringstillfället. Detta görs tack vare att man använder kassetter med medicinfack i stället för fördoserade, stängda påsar.

  • Ändring av dos och recept kan göras i real-tid med minimalt antal besök.
  • Ingen dosrulle måste slängas eller packas om p.g.a att ordinationen har förändrats.
  • Packning av medicinen kan ske antingen ute hos sjuksköterskan, i kommunen eller på ett apotek.
  • Piller som inte får blandas med andra kan hanteras (som ej är lämpliga för dospåsar).
  • Korttidsinsatta mediciner som antibiotika kan enkelt administreras.

 Eftersom Medimi®Smart är integrerad och uppkopplad med sjukvårdsystem, kan ändring av dos ske per distans.

 

Medicinering på ett enkelt och tryggt sätt

Medimi®Smart är en läkemedelsrobot som är placerad hemma hos vårdtagaren. Maskinen påminner vårdtagaren när denne skall ta sin medicin genom bland annat tal och när man trycker på den upplysta knappen kombinerar maskinen rätt antal piller och medicin som i sin tur hamnar ner i en kopp på sidan. Allt händer automtiskt utan att vårdtagaren behöver tänka på vilken medicin som ska tas vid det tillfället och/ eller vart vårdtagaren har lagt medicinen. Maskinen laddas varannan vecka med medicin som packas och levereras från apoteket eller från sjuksköterskan i kommunen. Det enda vårdtagaren behöver fortsätta att göra är att besöka sin läkare precis som vanligt för att få sina ordinationer och sen tar sjuksköterskan i kommunen över. Allting övervakas kontinuerligt vilket säkerställer att vårdtagaren alltid får sin medicin i rätt tid och i rätt dos. Säkert, enkelt och smart!

 

Hjälp till reducerad smittspridning

Tack vare Medimis lösning för automatisk medicinhantering kan antalet besök relaterat till medicinhantering i hemmet reduceras.  

Vår integrerade lösning hela vägen från läkare till patienten gör att de flesta ändringar av dos och även recept göras per distans i realtid utan att besöka vårdtagaren.

 

 Med Medimis lösning kan vi enklare reducera antalet hembesök relaterade till medicinjusteringar och därmed minska smittspridning i kritiska tider.

 

Minskat svinn av läkemedel

Medimi®Smart är designad med målsättningen att svinnet av läkemedel blir så lågt som möjligt.

Medimi®Smart kan vara uppkopplat direkt med sjukvårdssystem eller läkaren som skriver ut receptet. Detta gör att ändringar av dos ute hos vårdtagaren görs i real tid och man inte behöver åka ut och packa i nya kassetter i Medimi®Smart . Detta till skillnad från dospåssystem där personal måste åka ut och byta rullen omgående.

Medimi®Smart är låst med kod och vårdtagaren har ingen möjlighet att komma åt medicinerna. Detta innebär att ingen medicin blir bortlagd eller att någon annan tar medicin som inte tillhör dem. Om någon bryter upp en Medimi®Smart skickas meddelande till dem man önskar."

 

Enkel och snabb implementering

Medimi®Smart  är enkelt att implementera. Vi har haft stort fokus på implementering och användarvänlighet för vårdtagare och personal.

Användargränssnittet är okomplicerat och designat med de utmaningar sjuka och äldre personer upplever. Medimi®Smart  signalerar både med ljud, tal och visuellt. Vårdtagare uppskattar både design och funktion enligt evaluering av TIM projekt i Danmark.

Det administrativa gränssnittet är designat för att göra det enkelt för vårdpersonal att administrera recept och logistik.

För att vårdgivare och vårdtagare skall få så mycket ut av lösningen som möjligt använder Medimi®Smart redan existerande information. Medimi®Smart kan använda information i redan existerande vårdsystem. Vi har redan integrerat till ett antal generiska system och kan integrera till de system som finns tillgängliga.

Vid implementering projektleder Medimi. Vi tränar personal, sätter upp ”super users” och aktiverar användare. Allt för att uppstarten och körningen av lösningen skall bli så effektiv som möjligt.

 
 
  • Uppstart
  • Installation
  • Drift

Vill du veta mer om vår lösning?

  • Johan Wiesel
  • vd