Medimis løsning for medisinhåndtering – fordeler

Medimi®Smart er utviklet for å sikre, forenkle og effektivisere legemiddelhåndtering for omsorgsmottaker og personale.

Sånn fungerer systemet med Medimi®Smart

Medimi®Smart dispenserer ut fra tidsplanen basert på legens resept. Apoteket eller omsorgspersonalet pakker kassetter med tabletter. Hver kassett utstyres med en unik informasjons-etikett og plasseres deretter i pasientspesifikke vesker for transport til omsorgsmottakeren. Medimi®Smart åpnes med kode, og kassettene plasseres i dispenseren.

Medimi®Smart bruker Flex til å hente ut informasjon om legens resept i det overgripende pleiesystemet. Dersom legen endrer dosering, sendes informasjonen automatisk til Medimi®Smart, og dagen etter dispenseres tablettene ut fra den nye resepten.

I Medimi®Smart scannes etikettene for å dispensere riktig medisin i riktig dose til rett tid. Medimi®Smart forteller med tale, lys og lyd når det er på tide å ta medisinen. Omsorgsmottakeren trykker på en knapp slik at tablettene faller ned i en kopp. Dersom pasienten ikke tar medisinen sin, eller dersom det oppstår en feil, sendes det melding til valgte mottakere.

Medimi®Smart forteller også når tiden er inne for å ta legemidler som ikke er plassert i dispenseren, som salver, sprøyter og flytende legemidler.

 

Medimi Smart System No
 

Forbedret overholdelse av legemidler hos pleiemottakere

Medimi®Smart har en pålitelighet på 99,97 %*. Omsorgsgiveren har stort sett total kontroll på omsorgsmottakerens medisinhåndtering. Medimi®Smart har en dokumentert overholdelse for omsorgsmottakeren 99,26 %**. Dette skal sees i lys av at WHO har slått fast at blant pasienter med kroniske sykdommer i utviklede land, er det kun 50 prosent som tar medisinen sin på den måten legen har foreskrevet*.

Medimis løsning er designet for å øke overholdelsen av legemiddel. Dette gjøres ved automatisk dispensering av medisin i henhold til resept. Dette er basert på patentert teknologi som håndterer medisinene individuelt frem til doseringen. Resepten: Tid og dose kommuniseres via integrasjon direkte med vår Medimi®Smart-dispenser, som er plassert i omsorgsmottakerens hjem.

* Pressemelding, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, 27. januar 2020
** Medimis interne målinger under TIM prosjekt Danmark 2019-2020
***Marie T. Brown og Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares? April 2011;86(4):304-314"

 

99,26%overholdelse

99.97%pålitelighet

 

Økt effektivitet i håndteringen av legemidler

Omsorgsmottakeren og omsorgsgiveren kan sammen bestemme hvor mye assistanse som skal til for at hun/han skal kunne håndtere medisinene sine når de implementerer Medimi®Smart. Ved at Medimi®Smart automatisk dispenserer utpakket medisin til rett tid og i riktig mengde kan i flere tilfeller medføre at antall besøk reduseres, med tid- og kostnadsbesparing som resultat.

Endringer i type medisin og dose er vanlig. Med Medimi®Smart kan endring av resept gjøres i sanntid og på avstand. Dette i motsetning til systemet med doseposer, hvor personalet må reise ut og skifte rullen omgående.

 

 Takket være systemet kan Medimi®Smart også håndtere medisiner som gis ved behov og styre inntaket av dem.

 

Hvorfor velge MedimiSmart over doseposer?

MedimiSmart håndterer, i motsetning til doseposer, medisinen adskilt frem til doseringstidspunktet. Dette er mulig takket være bruk av kassetter med rom til medisinene, i stedet for ferdigdoserte, lukkede poser.

  • Endring av dose og resept kan gjøres i sanntid, med minimalt antall besøk.
  • Ingen doserull som må kastes eller pakkes om pga endret utskrivning.
  • Pakking av medisinen kan enten gjøres ute av sykepleieren, i kommunene eller på et apotek.
  • Piller som ikke skal blandes med andre kan håndteres (som ikke egner seg for doseposer).
  • Medisiner til bruk i korte perioder, som antibiotika, kan enkelt administreres.

 Siden Medimi®Smart er integrert og koblet opp mot helsesystemene, kan endring av dose gjøres på avstand.

 

Hjelp til redusert smittespredning

Takket være MedicPens løsning for automatisk medisinhåndtering, kan antall besøk i hjemmet relatert til medisinhåndtering reduseres.  

Vår integrerte løsning, hele veien fra legen til pasienten, medfører at de fleste endringer av dose og også resept kan gjøres på avstand i sanntid, uten å måtte besøke omsorgsmottakeren.

Det gjør det mulig å opprettholde den anbefalte avstanden som er viktig i situasjoner som den rådende Covid-19-pandemien.

Videre kvalitetssikres håndteringen av medisiner i vår løsning gjennom hele kjeden, fra apotek til pasient. Ytterligere en viktig komponent for redusert spredning av koronaviruset.

 Med MedicPens løsning kan vi enklere opprettholde den anbefalte avstanden som er viktig under den rådende Covid-19-pandemien.

 

Redusert svinn av legemidler

Medimi®Smart kan være koblet direkte opp til helsesystemene eller legen som skriver ut resepten. Det gjør at endringer av dose ute hos omsorgsmottakeren gjøres i sanntid, og at man ikke trenger å kjøre ut og sette inn nye kassetter i Medimi®Smart. Dette i motsetning til systemet med doseposer, der personalet må reise ut og skifte rullen omgående.

Medimi®Smart er låst med kode, og omsorgsmottakeren har ingen mulighet til å få tilgang til medisinene. Det innebærer at medisiner ikke blir forlagt eller at andre tar medisiner som ikke tilhører dem. Dersom noen bryter opp en Medimi®Smart, blir det sendt melding til dem man ønsker.

 

Enkel og rask implementering

Medimi®Smart er enkel å implementere. Vi har hatt stort fokus på implementering og brukervennlighet for omsorgsmottakere og personale.

Brukergrensesnittet er ukomplisert og designet for de utfordringene syke og eldre personer opplever. Medimi®Smart signaliserer både med lyd, tale og visuelt. Omsorgsmottakere setter pris på både design og funksjon, ifølge evalueringen av TIM-prosjektet i Danmark.

Det administrative grensesnittet er designet for å gjøre det enkelt for omsorgspersonalet å administrere resepter og logistikk.

For at omsorgsgiver og omsorgsmottaker skal få så mye som mulig ut av løsningen, bruker Medimi®Smart allerede eksisterende informasjon. Medimi®Smart kan bruke informasjon i allerede eksisterende omsorgssystem. Vi har allerede integrert i en rekke generiske systemer, og kan integreres i de tilgjengelige systemene.

Ved implementering prosjektleder Medimi. Vi trener opp personalet, setter opp «superbrukere» og aktiverer brukere. Alt for at oppstarten og driften av løsningen skal bli så effektiv som mulig.

 
 
  • Uppstart
  • Installation
  • Drift

Har du lyst til å vite mer om løsningen vår?

  • Johan Wiesel
  • vd