Medimis løsning for medisinhåndtering – fordeler

Medimi®Smart er utviklet for å sikre, forenkle og effektivisere legemiddelhåndtering for omsorgsmottaker og personale.

Sånn fungerer systemet med Medimi®Smart

Medimi®Smart dispenserer ut fra tidsplanen basert på legens resept. Apoteket eller omsorgspersonalet pakker kassetter med tabletter. Hver kassett utstyres med en unik informasjons-etikett og plasseres deretter i pasientspesifikke vesker for transport til omsorgsmottakeren. Medimi®Smart åpnes med kode, og kassettene plasseres i dispenseren.

Medimi®Smart bruker Flex til å hente ut informasjon om legens resept i det overgripende pleiesystemet. Dersom legen endrer dosering, sendes informasjonen automatisk til Medimi®Smart, og dagen etter dispenseres tablettene ut fra den nye resepten.

I Medimi®Smart scannes etikettene for å dispensere riktig medisin i riktig dose til rett tid. Medimi®Smart forteller med tale, lys og lyd når det er på tide å ta medisinen. Omsorgsmottakeren trykker på en knapp slik at tablettene faller ned i en kopp. Dersom pasienten ikke tar medisinen sin, eller dersom det oppstår en feil, sendes det melding til valgte mottakere.

Medimi®Smart forteller også når tiden er inne for å ta legemidler som ikke er plassert i dispenseren, som salver, sprøyter og flytende legemidler.

 

Medimi Smart System No
 

Forbedret overholdelse av legemidler hos pleiemottakere

Medimi®Smart har en pålitelighet på 99,97 %*. Omsorgsgiveren har stort sett total kontroll på omsorgsmottakerens medisinhåndtering. Medimi®Smart har en dokumentert overholdelse for omsorgsmottakeren 99,26 %**. Dette skal sees i lys av at WHO har slått fast at blant pasienter med kroniske sykdommer i utviklede land, er det kun 50 prosent som tar medisinen sin på den måten legen har foreskrevet*.

Medimis løsning er designet for å øke overholdelsen av legemiddel. Dette gjøres ved automatisk dispensering av medisin i henhold til resept. Dette er basert på patentert teknologi som håndterer medisinene individuelt frem til doseringen. Resepten: Tid og dose kommuniseres via integrasjon direkte med vår Medimi®Smart-dispenser, som er plassert i omsorgsmottakerens hjem.

* Pressemelding, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, 27. januar 2020
** Medimis interne målinger under TIM prosjekt Danmark 2019-2020
***Marie T. Brown og Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares? April 2011;86(4):304-314"

 

99,26%overholdelse

99.97%pålitelighet

 

Økt effektivitet i håndteringen av legemidler

Omsorgsmottakeren og omsorgsgiveren kan sammen bestemme hvor mye assistanse som skal til for at hun/han skal kunne håndtere medisinene sine når de implementerer Medimi®Smart. Ved at Medimi®Smart automatisk dispenserer utpakket medisin til rett tid og i riktig mengde kan i flere tilfeller medføre at antall besøk reduseres, med tid- og kostnadsbesparing som resultat.

Endringer i type medisin og dose er vanlig. Med Medimi®Smart kan endring av resept gjøres i sanntid og på avstand. Dette i motsetning til systemet med doseposer, hvor personalet må reise ut og skifte rullen omgående.

 

 Takket være systemet kan Medimi®Smart også håndtere medisiner som gis ved behov og styre inntaket av dem.

 

Hvorfor velge MedimiSmart over doseposer?

MedimiSmart håndterer, i motsetning til doseposer, medisinen adskilt frem til doseringstidspunktet. Dette er mulig takket være bruk av kassetter med rom til medisinene, i stedet for ferdigdoserte, lukkede poser.

  • Endring av dose og resept kan gjøres i sanntid, med minimalt antall besøk.
  • Ingen doserull som må kastes eller pakkes om pga endret utskrivning.
  • Pakking av medisinen kan enten gjøres ute av sykepleieren, i kommunene eller på et apotek.
  • Piller som ikke skal blandes med andre kan håndteres (som ikke egner seg for doseposer).
  • Medisiner til bruk i korte perioder, som antibiotika, kan enkelt administreres.

 Siden Medimi®Smart er integrert og koblet opp mot helsesystemene, kan endring av dose gjøres på avstand.

 

Hjelp til redusert smittespredning

Takket være MedicPens løsning for automatisk medisinhåndtering, kan antall besøk i hjemmet relatert til medisinhåndtering reduseres.  

Vår integrerte løsning, hele veien fra legen til pasienten, medfører at de fleste endringer av dose og også resept kan gjøres på avstand i sanntid, uten å måtte besøke omsorgsmottakeren.

 Med Medimis løsning kan vi lettere redusere antall hjemmebesøk knyttet til medisinjusteringer og dermed redusere smittespredning i kritiske tider.

 

Redusert svinn av legemidler

Medimi®Smart kan være koblet direkte opp til helsesystemene eller legen som skriver ut resepten. Det gjør at endringer av dose ute hos omsorgsmottakeren gjøres i sanntid, og at man ikke trenger å kjøre ut og sette inn nye kassetter i Medimi®Smart. Dette i motsetning til systemet med doseposer, der personalet må reise ut og skifte rullen omgående.

Medimi®Smart er låst med kode, og omsorgsmottakeren har ingen mulighet til å få tilgang til medisinene. Det innebærer at medisiner ikke blir forlagt eller at andre tar medisiner som ikke tilhører dem. Dersom noen bryter opp en Medimi®Smart, blir det sendt melding til dem man ønsker.

 

Enkel og rask implementering

Medimi®Smart er enkel å implementere. Vi har hatt stort fokus på implementering og brukervennlighet for omsorgsmottakere og personale.

Brukergrensesnittet er ukomplisert og designet for de utfordringene syke og eldre personer opplever. Medimi®Smart signaliserer både med lyd, tale og visuelt. Omsorgsmottakere setter pris på både design og funksjon, ifølge evalueringen av TIM-prosjektet i Danmark.

Det administrative grensesnittet er designet for å gjøre det enkelt for omsorgspersonalet å administrere resepter og logistikk.

For at omsorgsgiver og omsorgsmottaker skal få så mye som mulig ut av løsningen, bruker Medimi®Smart allerede eksisterende informasjon. Medimi®Smart kan bruke informasjon i allerede eksisterende omsorgssystem. Vi har allerede integrert i en rekke generiske systemer, og kan integreres i de tilgjengelige systemene.

Ved implementering prosjektleder Medimi. Vi trener opp personalet, setter opp «superbrukere» og aktiverer brukere. Alt for at oppstarten og driften av løsningen skal bli så effektiv som mulig.

 
 
  • Uppstart
  • Installation
  • Drift

Har du lyst til å vite mer om løsningen vår?

  • Johan Wiesel
  • vd