Komplett løsning for legemiddelhåndtering

Medimi®Smart – helhetlig system for medisinhåndtering

  • Automatisk dispensering av opptil 16 medisiner i hjemmet
  • Endring av resept i sanntid uten besøk
  • Full kontroll i sanntid over alle omsorgsmottakere
  • Alle aktiviteter og all historikk loggføres og lagres
Les mer

Hvorfor velge Medimi®Smart over doseposer?

I motsetning til doseposer, kan MedimiSmart håndtere medisinen adskilt frem til doseringstidspunktet ved å bruke kassetter med medisinrom. Dette har flere fordeler:

  • Endring av resept kan gjøres i sanntid, med minimalt antall besøk hos omsorgsmottakeren
  • Ingen doserull som må kastes eller pakkes om pga endret resept
  • Medisiner som skal brukes i kortere perioder, som antibiotika, er enkle å administrere
  • Håndterer også medisiner etter behov uten fare for overdosering
Les mer om fordelene