Medimi®Smart – helhetlig løsning for medisinhåndtering

Leveringssikker, automatisk dispensering av medisin

Medimi®Smart – dispenser i tre størrelser

  • Medimi®Smart finnes i tre størrelser, 8, 12 og 16 forskjellige medisiner. Medisinene oppbevares i kassetter som rommer opptil 28 tabletter.
  • Medimi® Smart håndterer også påminnelser for opptil seks medisiner som ikke oppbevares i maskinen, som for eksempel salver, sprøyter, flytende legemidler, tabletter med spesielle egenskaper osv.
  • Medimi®Smart bruker lys, lyd og tale for å minne om at det er på tide å ta medisinen, og kan også håndtere tidsavgrenset medisin, som for eksempel smertestillende når pasienten trenger det. Justering av dose kan gjøres umiddelbart.
  • Medimi®Smart kan integreres i omsorgssystemet og sender varsler via e-post, SMS og http når omsorgsmottakeren ikke har hatt medisinen sin. Integrert i et større omsorgssystem innhentes alle innstillinger om medisinering fra det overordnede systemet, og det foregår ingen lokal innmating av medisintyper, tider og antall.
  • Siden Medimi®Smart alltid er tilkoblet, er det mulig å overvåke dispenserens driftsstatus. Det er mulig å oppdage i god tid om det er i ferd med å bli for lite av en medisin eller om dispenseren er rammet av strømbrudd.
Product 01

MedimiFlex

MedimiFlex er løsningens administrasjonssystem. Her håndteres omsorgsmottakernes resepter og all annen data/logget informasjon fra installasjonene ute hos omsorgsmottakerne. Denne informasjonen kan deretter analyseres på en rekke forskjellige måter. I Flex håndteres også alle rettigheter for brukere og pleiepersonale. Man bruker også Flex når man styrer overvåkningen fra ett sentralt sted. Status på alle maskiner kan sees i sanntid, noe som gir omsorgsgiveren svært god kontroll. Flex fungerer også som integrasjons-motor og brukes når vi trenger informasjon fra andre systemer.

Integrasjon med omsorgssystem

Medimi®Smart er beregnet til integrering i større omsorgssystemer, men fungerer helt utmerket som frittstående enhet. Medimi®Smart kan sende meldinger via både e-post, SMS og http.

Integrert i et større omsorgssystem innhentes alle innstillinger om medisinering fra det overordnede systemet, og det må ikke nødvendigvis foregå noe lokal innmating av medisintyper, tider og antall. Faren for feil reduseres, siden informasjonen om medisineringen kommer rett fra omsorgssystemet. Siden Medimi®Smart alltid er tilkoblet, er det mulig å overvåke dispenserens driftsstatus. Det finnes mulighet til å oppdage i god tid om noen medisiner går tom eller om du har fått strømbrudd.

Har du lyst til å vite mer om løsningen vår?

  • Jan Andersson
  • VD