Medimi®Smart – helhetlig løsning for medisinhåndtering

Leveringssikker, automatisk dispensering av medisin

Medimi®Smart – dispenser i tre størrelser

Product 01

Flex

Flex er løsningens administrasjonssystem. Her håndteres omsorgsmottakernes resepter og all annen data/logget informasjon fra installasjonene ute hos omsorgsmottakerne. Denne informasjonen kan deretter analyseres på en rekke forskjellige måter. I Flex håndteres også alle rettigheter for brukere og pleiepersonale. Man bruker også Flex når man styrer overvåkningen fra ett sentralt sted. Status på alle maskiner kan sees i sanntid, noe som gir omsorgsgiveren svært god kontroll. Flex fungerer også som integrasjons-motor og brukes når vi trenger informasjon fra andre systemer.

Integrasjon med omsorgssystem

Medimi®Smarts løsning er beregnet til integrering i større omsorgssystemer, men fungerer helt utmerket som frittstående enhet. Medimi®Smart kan sende meldinger via både e-post, SMS og http.

Integrert i et større omsorgssystem innhentes alle innstillinger om medisinering fra det overordnede systemet, og det må ikke nødvendigvis foregå noe lokal innmating av medisintyper, tider og antall. Faren for feil reduseres, siden informasjonen om medisineringen kommer rett fra omsorgssystemet. Siden Medimi®Smart alltid er tilkoblet, er det mulig å overvåke dispenserens driftsstatus. Det finnes mulighet til å oppdage i god tid om noen medisiner går tom eller om du har fått strømbrudd.

Har du lyst til å vite mer om løsningen vår?

  • Johan Wiesel
  • vd