Medimi®Smart - helhetslösning för medicinhantering

Leveranssäker automatisk dispensering av medicin

Medimi®Smart – dispenser i tre storlekar

  • Medimi®Smart finns i tre storlekar, 8, 12 och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras i kassetter som rymmer upp till 28 tabletter.
  • Medimi® Smart även hantera påminnelser för upp till sex stycken mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel, tabletter med särskilda egenskaper, etc.
  • Medimi®Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och kan även hantera vid behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har behov av detta. Justering av dosering kan genomföras omedelbart.
  • Medimi®Smart kan integreras i vårdsystemet och skickar aviseringar både via mejl, SMS och http när vårdtagaren inte tagit sin medicin. Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal sker lokalt.
  • Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjlighet att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.
Product 01

MedimiFlex

MedimiFlex är administrations systemet i lösningen. Här hanteras vårdtagarens recept och all annan data/loggad information från installationerna ute hos vårdtagaren. Denna information kan sedan analyseras på en mängd olika sätt. I Flex hanteras även alla rättigheter för användare och vårdpersonal. Flex använder man även när man sköter övervakningen från en central plats. Status på alla maskiner kan ses i realtid vilket ger vårdgivaren mycket god kontroll. Flex fungerar även som integrationsmotor och används när vi behöver information från andra system.

Integration med vårdsystem

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi®Smart kan skicka aviseringar både via mejl, SMS och http.

Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal behöver ske lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

 

Vill du veta mer om vår lösning?

  • Jan Andersson
  • VD