Medimi®Smart - helhetslösning för medicinhantering

Leveranssäker automatisk dispensering av medicin

Medimi®Smart – dispenser i tre storlekar

Product 01

Flex

Flex är administrations systemet i lösningen. Här hanteras vårdtagarens recept och all annan data/loggad information från installationerna ute hos vårdtagaren. Denna information kan sedan analyseras på en mängd olika sätt. I Flex hanteras även alla rättigheter för användare och vårdpersonal. Flex använder man även när man sköter övervakningen från en central plats. Status på alla maskiner kan ses i realtid vilket ger vårdgivaren mycket god kontroll. Flex fungerar även som integrationsmotor och används när vi behöver information från andra system.

Integration med vårdsystem

Medimi®Smarts lösning är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi®Smart kan skicka aviseringar både via mejl, SMS, automatiska röstsamtal och http.

Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal behöver ske lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

 

Vill du veta mer om vår lösning?

  • Johan Wiesel
  • vd