Skalbar lösning av medicinhantering för olika behov

Medimi®Smart och Flex-systemet


 

Medimi®Smart Small

Mer tid för vård och omsorg

Medimi®Smart Small är en nedskalad version av lösningen. Detta innebär att kommunen eller organisationen hanterar, packar och levererar medicinen ut till vårdtagaren.

 • Ökad följsamhet genom automatisk medicindispensering och övervaknings­funktioner i realtid
 • Full spårbarhet per vårdtagare
 

Medimi®Smart Medium

Effektivare medicinhantering

Medium är för er som vill effektivisera, öka följsamhet och spårbarhet. Här görs packning och distribution av en extern partner. Alla insatser och åtgärder loggas och kan följas bakåt i tiden.

 • Ökad följsamhet genom automatisk medicindispensering och övervaknings­funktioner i realtid
 • Full spårbarhet per vårdtagare
 • Digital signering av medicin
 • Digital signering av insatser och åtgärder
 • Kostnadseffektivt
 • Enkel hantering av läkemedel
 • Ökad följsamhet
 

Medimi®Smart Large

Totallösning för intelligent medicinhantering

Med totallösningen sköts allt av Medimi. Vår lösning integreras med sjukvårdsystemet och vi ser till att hela kedjan från läkare till att vårdtagaren tar medicinen går enkelt och effektivt.

 • Ökad följsamhet genom automatisk medicindispensering och övervaknings­funktioner i realtid
 • Full spårbarhet per vårdtagare
 • Digital signering av medicin
 • Övervakningscentral för central övervakning av vårdtagare
 • Kostnadseffektivt
 • Enkel hantering av läkemedel
 • Integrerad lösning till sjukvårdsystem
 • Full administrering av medicin och vårdtagare

 

Medimi®Smart Small

Medimi®Smart Medium

Medimi®Smart Large

Automatisk medicin­dispensering

     

Övervakning i realtid

     

Full spårbarhet

     

Digital signering av piller

     

Digital signering av andra läkemedel

     

Packning på Apotek

     

Leverans till vårdtagare

     

Full administrering av medicin och vårdtagare

     

Full integration med vårdsystem

     

Central för övervakning av vårdtagare