För investerare

Aktuell kurs

 

Finansiell kalender

2022-11-10 Delårsrapport kvartal 3 2022

2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022

2023-03-16 Årsredovisning 2022

2023-04-19 Årsstämma 2023

Kalender

Ir kontakt

Alexander Johansson, vd
Mail:alexander.johansson@medimiab.com

+46 (0)73 77 77 233

info@medimiab.com