För investerare

Medimi AB är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation, Medimi®Smart, för medicinhantering inom hemsjukvård och särskilt boende.

Medicpen