Kalendarium


Tidpunkter för ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2020: 26 februari 2021

Delårsrapport kvartal 1: 27 april 2021

Bolagsstämma: 27 april 2021

Delårsrapport kvartal 2: 5 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3: 10 november 2021