Ledning

Johan Wiesel

CEO

Johan Wiesel

Född 1979. Medimi vd sedan augusti 2023. Johan har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik (M. Sc.) och Civilekonomexamen i företagsekonomi (B.sc.) från Lunds Universitet. Johan är en erfaren ledare med omfattande erfarenhet av strategisk affärsutveckling, försäljning och Supply Chain och har drivit tillväxt i en internationell miljö. Johan kommer närmast från en tjänst som nordisk försäljningschef inom affärsområdet akutdialys och vätsketerapi på Baxter och har tidigare arbetat med utveckling av försörjningskedja och logistik inom Baxter och Gambro samt verksamhets- och processutveckling som managementkonsult. 

Mail: johan.wiesel@medimiab.com

Tel: +46 (0)76 117 97 93

 

Håkan Harvigsson

COO

Född 1963. COO för Medimi sedan februari 2016. Håkan är ingenjör har under hela sitt arbetsliv arbetat inom teknikbranschen i olika positioner, framför allt inom produktion, logistik, utveckling, projektledning och företagsledning. Har mångårig erfarenhet från outsourcing av både produktion och utveckling i Asien samt styrelsearbete i olika former. Harvigsson kommer närmast från tjänsten som Director of Operations på MultiQ och innan det Production and Service Manager på Teli Service AB.

Johnny Andersen

CMO Danmark

Född 1964. CMO för Medimi sedan juli 2017. Business development och project manager för MedicPen sedan 2015 och upphovsman till Medimi®Smart. Har arbetat med MedicPen sedan 2012 som projektledare. Johnny har en Master Leadership, projektutbildning och har arbetat med Välfärdsteknologier sedan 2010, framför allt inom utveckling, testning, fundraising, projektledning och management. Andersen har tidigare arbetat som Head of IT på advokatfirman Bruun & Hjele, Dansk Erhverv och Nordea Datacenter/SDC.