LedningJan Andersson

Verkställande direktör

Född 1970. VD i Medimi sedan 14 mars 2020. Jan är utbildad civilekonom och har studerat vi Mitt Universitet, University of Wales och Lund Universitet. Han har lång erfarenhet från strategisk marknadsföring och försäljning, framför allt inom MedTech. Jan har arbetat som marknadschef på Gambro och Baxter. Han kommer senast från Arjo där han innehaft rollen som EVP Segment and Product Marketing.

Mail: jan.andersson@medimi.com

Tel: 0733-600196

Theodor Sandström

CTO

Född 1967. CTO för Medimi sedan augusti 2017. Theodor har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och en EMBA från EFL och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom läkemedels- och medicinteknik-branschen i olika positioner, framför allt inom utveckling, projektledning och management. Sandström kommer närmast från tjänsten som Portfolio-manager på Baxter och innan det Director Development på Gambro och Baxter.

Håkan Harvigsson

COO

Född 1963. COO för Medimi sedan februari 2016. Håkan är ingenjör har under hela sitt arbetsliv arbetat inom teknikbranschen i olika positioner, framför allt inom produktion, logistik, utveckling, projektledning och företagsledning. Har mångårig erfarenhet från outsourcing av både produktion och utveckling i Asien samt styrelsearbete i olika former. Harvigsson kommer närmast från tjänsten som Director of Operations på MultiQ och innan det Production and Service Manager på Teli Service AB.

Johnny Andersen

CMO Danmark

Född 1964. CMO för Medimi sedan juli 2017. Business development och project manager för MedicPen sedan 2015 och upphovsman till Medimi®Smart. Har arbetat med MedicPen sedan 2012 som projektledare. Johnny har en Master Leadership, projektutbildning och har arbetat med Välfärdsteknologier sedan 2010, framför allt inom utveckling, testning, fundraising, projektledning och management. Andersen har tidigare arbetat som Head of IT på advokatfirman Bruun & Hjele, Dansk Erhverv och Nordea Datacenter/SDC.