Ledning

Alexander Johansson

CEO

Född 1977. Medimi CEO sedan juni 2022. Alexander har en Teknologie Magisterexamen (M. Sc.) inriktning Industriell Ekonomi samt ledarskapsutbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av svenska och engelska pratar och skriver Alexander spanska obehindrat. Har 10 års erfarenhet från ledande kommersiella positioner i små och medelstora bolag inom medicinteknik och snabbrörliga konsumentvaror. Alexander har flerårig erfanhet av affärsutveckling med distributörer, och av att driva försäljning på internationell nivå. Närmast kommer Alexander från tjänsten som Head of Business Development på M Care AB, och innan det som Head of Export Sales på Isadora AB.

Mail: alexander.johansson@medimiab.com

Tel: +46 (0)73 77 77 233


Theodor Sandström

CTO

Född 1967. CTO för Medimi sedan augusti 2017. Theodor har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och en EMBA från EFL och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom läkemedels- och medicinteknik-branschen i olika positioner, framför allt inom utveckling, projektledning och management. Sandström kommer närmast från tjänsten som Portfolio-manager på Baxter och innan det Director Development på Gambro och Baxter.

Mail: theodor.sandstrom@medimiab.com

Tel: +46 (0)705-16 96 01

Håkan Harvigsson

COO

Född 1963. COO för Medimi sedan februari 2016. Håkan är ingenjör har under hela sitt arbetsliv arbetat inom teknikbranschen i olika positioner, framför allt inom produktion, logistik, utveckling, projektledning och företagsledning. Har mångårig erfarenhet från outsourcing av både produktion och utveckling i Asien samt styrelsearbete i olika former. Harvigsson kommer närmast från tjänsten som Director of Operations på MultiQ och innan det Production and Service Manager på Teli Service AB.

Johnny Andersen

CMO Danmark

Född 1964. CMO för Medimi sedan juli 2017. Business development och project manager för MedicPen sedan 2015 och upphovsman till Medimi®Smart. Har arbetat med MedicPen sedan 2012 som projektledare. Johnny har en Master Leadership, projektutbildning och har arbetat med Välfärdsteknologier sedan 2010, framför allt inom utveckling, testning, fundraising, projektledning och management. Andersen har tidigare arbetat som Head of IT på advokatfirman Bruun & Hjele, Dansk Erhverv och Nordea Datacenter/SDC.