Styrelse

 

 

 

Anders Haskel

Styrelseordförande

Anders Haskel, född 1961, har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste tio åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarrelationer och kapitalförvaltning. Inom ramen för den egna verksamheten är Anders Haskel även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders Haskel har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Gun-Britt Fransson

Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson, född 1953, har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri. Fransson har fram till 2018 arbetat som Vice President för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ordförande och styrelseledamot såväl i privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Ulf Lindahl

Styrelseledamot

Ulf Lindahl, född 1957, har drygt trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Lindahl har tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter. Lindahl har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech. Ulf Lindahl har också tidigare varit Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

 

Tina Dackemark Lawesson

Styrelseledamot

Tina Dackemark Lawesson, född 1968, har lång och bred erfarenhet från marknadsföring, IR och kommunikation på såväl start-ups som tillväxtföretag inom life science och teknik. Hon är idag VP Marketing & Communications på SenzaGen AB och har tidigare haft liknande tjänster på bland annat INVISIO, CellaVision och Enzymatica. Tina Dackemark Lawesson har även drivit egen konsultverksamhet inom IR och kommunikation och är ägare av Steamboat Communications AB. 

 

Niclas Jonasson

Styrelseledamot

Niclas Jonasson, född 1970, har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och life science.  Han är idag VP Supply Chain Life Science Getinge. Andra roller inom Getinge har varit som Produktområdesansvarig samt som VD för Getinge Sterilization. Tidigare har han varit på Gambro och senare Baxter, primärt på seniora positioner inom Operations, Supply Chain & Finans, tillika har han varit VD för Baxter i Lund. Han har också gedigen erfarenhet kring systematiskt förbättringsarbete. Niclas har en civilekonomexamen från Lunds Universitet med inriktning mot finansiering och handelsrätt. Niclas är styrelseledamot och delägare i onoterade bolaget Sangair, med säte på KI Science Park.