Styrelse


Sigrun Axelsson

Sigrun Axelsson

Styrelseordförande

Sigrun Axelsson, född 1957, är civilekonom från Lunds universitet och har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups som tillväxtföretag men också stora internationella medicintekniska bolag. Axelsson har innehaft ledande positioner som; VD för ProMedVi AB, Affärsområdeschef Medical på GCE Group, Marknads- & Försäljningsdirektör hos Atos Medical AB. Sigrun Axelsson har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska bolag.

Gun-Britt Fransson

Gun-Britt Fransson

Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson, född 1953, har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri. Fransson har fram till 2018 arbetat som Vice President för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ordförande och styrelseledamot såväl i privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Ulf Lindahl

Ulf Lindahl

Styrelseledamot

Ulf Lindahl, född 1957, har drygt trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Lindahl har tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter. Lindahl har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech. Ulf Lindahl är idag Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

Anders Haskel

Anders Haskel

Styrelseledamot

Anders Haskel, född 1961, har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste tio åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarrelationer och kapitalförvaltning. Inom ramen för den egna verksamheten är Anders Haskel även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders Haskel har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.