Viktiga fördelar för vårdtagare och personal

Medimi®Smart – helhetsystem för medicinhantering

  • Automatisk dispensering av upp till 16 mediciner i hemmet
  • Ändring av recept i realtid utan besök
  • Full kontroll i realtid över alla vårdtagare
  • Alla aktiviteter och historik loggas och sparas
Läs mer

Hur skiljer sig Medimi®Smart från lösningar baserad på dospåsar?

I Medimi®Smart hålls läkemedel åtskilt fram till doseringstillfället genom användning av kassetter med medicinfack i stället för dospåsar. Detta har flera fördelar:

  • Ändring av recept kan göras i real-tid med minimalt antal besök hos vårdtagaren
  • Ingen dosrulle måste slängas eller packas om p.g.a ändrad ordination
  • Korttidsinsatta mediciner som antibiotika kan enkelt administreras
  • Hanterar även vid behovsmediciner utan risk för överdosering
Läs mer om fördelarna

Presentation Rapport

Användare av Medimi®Smart

Logo Hjöring
Aalborg
Vesthimmerland
Midtjylland