Boka en demo av Medimi®Smart

Vi kommer att ge dig en kort digital genomgång av hur systemet fungerar


Boka Demo

Telefon: 0733-60 01 96
E-post: info@medimiab.com

Medimi®Smart

I Medimi®Smart hålls läkemedel åtskilt fram till doseringstillfället genom användning av kassetter med medicinfack i stället för dospåsar. Detta har flera fördelar:

  • Ändring av recept kan göras i real-tid med minimalt antal besök hos vårdtagaren.
  • Ingen dosrulle måste slängas eller packas om på grund av ändrad ordination.
  • Korttidsinsatta mediciner som antibiotika kan enkelt administreras.
  • Hanterar även vid behovsmediciner utan risk för överdosering.

 

Här kan du lära dig mer om Medimi®Smart

Vill du veta mer om vår lösning?

  • Johan Wiesel
  • vd