Om oss

Innovasjonene våre skaper trygghet for omsorgsmottakere, omsorgsgivere og pårørende


Om Medimi

Medimi AB er et svensk selskap med en helsvensk og patentert teknisk innovasjon for medisinhåndtering innen hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste. Medimi utvikler løsninger som gir omsorgsmottakere og personale trygg og effektiv legemiddelhåndtering. Løsningen omfatter hele kjeden, fra lege til dispensering i hjemmet. Produktene ligger i forkant teknologisk og er utviklet for integrering i IT-miljøer.

Selskapet er notert på Spotlight Stockmarket og har per den 20.12.31 hadde selskapet 3 549 aksjeeiere. Medimi AB har hovedkontor i Lund.

Medimi har, i tillegg til å representere seg selv, samarbeid med bl.a følgende selskaper: ATEA Danmark og Apoteket Svanen i Fredrikshavn i Danmark, Apoteksgruppen i Sverige og Hepro A/S i Norge.

Vi har som mål å tilby også det svenske markedet en løsning som innebærer at kommunene radikalt kan redusere tiden som brukes på medisinering, og på den måten frigjøre flere varme hender i omsorgen.

 

 

Visjon

”Vi forbedrer livet for alle som trenger medisinering.”

Forretningsidé

Vi utvikler, lager og selger helhetsløsninger som effektiviserer omsorgvirksomheter og gjør det enklere for alle å passe medisineringen sin. Produktene er i forkant av teknologi og er utviklet for integrering i IT-miljøer.

 Vi utvikler, lager og selger helhetsløsninger som effektiviserer omsorgvirksomheter og gjør det enklere for alle å passe medisineringen sin. Produktene er i forkant av teknologi og er utviklet for integrering i IT-miljøer.

Samfunnsøkonomiske drivkrefter

God og sikker legemiddelhåndtering er viktig. De negative effektene av dårlig legemiddelhåndtering påvirker både omsorgsmottakeren og kostnaden innen omsorgen negativt på mange måter*. WHO har slått fast at blant pasienter med kroniske sykdommer i utviklede land, er det kun 50 prosent som tar medisinen sin på den måten legen har foreskrevet*. Vi vet også at verdens befolkning blir stadig eldre. Alder er koblet til økt sykdomsforekomst og flere medisiner som skal tas.

Hvis vi ser på den demografiske utviklingen, vil antall personer over 80 år i Europa bli doblet de kommende 30 årene**. Stadig færre skal ta hånd om en stadig voksende befolkning som blir stadig sykere. Omsorgssektoren må effektiviseres. Systemer og løsninger for medisinhåndtering er en viktig faktor for å løse de utfordringene omsorgssektoren står overfor.

Pandemier og beredskap

Pandemier som krever økt distansering og forbedret håndtering av medisiner er noe vis er som en viktig drivkraft for våre løsninger fremover. Gjennom vår løsning forbedrer vi håndteringen av medisiner, noe som kan føre til lavere smittespredning til risikogrupper. Visere kan sosial distansering økes, da risikogrupper trenger færre besøk for å håndtere medisineringen.

*Dårlig overholdelse og annen feilaktig bruk av legemidler er årsak til: 8-10 prosent av alle innleggelser på sykehus, 25 prosent av alle innleggelser av pasienter over 65 år og 10-15 prosent av alle tilfeller som behandles på intensivavdelinger. Forverret sykdom, som i sin tur fører til dårligere helse og livskvalitet. Kilde: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm
**World Population Ageing Report 2019, United Nations

 

Förbättrad följsamhet

Förbättrad följsamhet

Tilkobling og IOT er en forutsetning

Å utnytte ny teknologi og internett er en forutsetning for å møte de utfordringene omsorgssektoren står overfor. Medimi var tidlig ute med å utnytte den stadig økende utbyggingen av Internett-tilgang og tilpasset produktene sine til det.

Interessen for å ta til seg Medimi innovasjoner øker mer og mer ettersom flere hjem kobles opp mot nettet og blir såkalte smarthjem. Medimi internettbaserte produkter passer godt inn i dette miljøet, noe som er positivt for omsorgsmottakernes helse og selvbestemmelse, samtidig som omsorgsgiverne kan effektivisere medisinhåndteringen.

 

Har du lyst til å vite mer om løsningen vår?

  • Johan Wiesel
  • vd